Het van oudsher bejubelde Drentse platteland is het toekomstbeeld van de 'Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit.' Een bijzondere agenda, zowel vanwege de stevige ambitie als de samenwerking van boeren en natuurbeschermers. De electorale verschuivingen na de statenverkiezingen dagen de agenda nu al uit.

Meer biodiversiteit op het Drentse platteland. Daar moet de uitvoering van deze agenda toe leiden. Soortenrijke graslanden naast akkers. Markante houtwallen, bomen, bremen met allerhande bloemen en kruiden en beestjes. Een rijke verschijdenheid aan planten- en diersoorten. Zowel bovengronds als ondergronds.

De gezamenlijke ambitie voor natuurinclusieve landbouw omschrijft ze alsvolgt: 'In 2030 behoren rendabele Drentse veehouderijen akkerbouwbedrijven tot de koplopers dan wel top in Nederland wat betreft de kringloop - landbouw èn het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.'  

De agenda is ook bijzonder vanwege de samenwerking tussen de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, LTO Noord, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten betrokken. 'Boeren en milieumensen in de bres voor natuur', zo vatte Dagblad van het Noorden de samenwerking samen. Om vervolgens Ron Meijer van het DAJK te laten vertellen dat in veel andere provincies de sfeer niet gezellig is tussen natuurbeschermers en boeren. '[...] Maar hier zijn we dus in staat om samen een plan te maken'. De agenda vraagt om een meerjarige investering. Een deel van het benodigde geld is al beschikbaar via de regiodeal van de drie noordelijke provincies en het Rijk. Maar aanvullend is nog wel 3 miljoen per jaar nodig als 'ontwikkelfonds'. En ook andere fondsen en 'kansen in de markt' moeten nog worden benut. 

Daags voor de statenverkiezingen van 2019 presenteerden de betrokken in een passende 'landelijke' setting, hun agenda. Een agenda die nog 'slechts' een agenda is. Het poriteert en soorteert voort. Het draagvlak is volgens eigen zeggen groot. Maar iedereen weet óók dat de uitvoering vaak anders verloopt dan in een plan voorzien. 'The proof of the pudding is in the eating'. Van belang is om ten minste met elkaar in gesprek te blijven, begrip te hebben voor elkaars standpunten en open te zijn over achterliggende belangen. Je moet flexibel kunnen zijn om van koers te wijzigen omdat een verandering in je omgeving dat van je vraagt. De electorale verschuiving van de statenverkiezingen in 2019 is slechts een eerste maar meteen ook grootse uitdaging voor de kracht van de samenwerking van alle direct betrokken.

Foto: Pxhere.com

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief