Noordoost: anders, veranderlijk en verbonden

ANNE ziet Noordoost-Nederland en de Randstad als twee verschillende regio’s, met elkaar verbonden in maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat over economie, landbouw, energie, leefbaarheid, zorg, bereikbaarheid of natuur; het zijn veranderlijke vraagstukken, die we 'hier' door historische en sociale, economische en culturele kenmerken anders beleven. Waar we andere oplossingen voor vinden. Er op andere manieren over praten, met elkaar en met de mensen die last of profijt hebben van zo’n vraagstuk. We zien in hoe problemen in de ene regio, kansen kunnen zijn in de andere. En hoe oplossingen in de ene regio voor problemen kunnen zorgen in de andere regio, of daar simpelweg niet werken.

Overheid en samenleving 

ANNE herkent spanningen, tegenstellingen en wat mensen bij elkaar brengt. We versterken verbindingen tussen inwoners, bestuurders en beleidsmakers, tussen mensen in de stad en het platteland, tussen vernieuwers en behouders. De opgave van vandaag is om nieuwe vormen van samen te ontwikkelen – online en offline. Zodat mensen zich betrokken en gehoord voelen, en weten dat ze serieus genomen worden. Zodat mensen prettig met elkaar kunnen samenleven. En goed kunnen samenwerken, met betrouwbare overheden en ondernemers. Met ruimte voor kritiek, en een open blik voor andere perspectieven.

Analyse, strategie, en uitvoering 

ANNE werkt themagericht aan vraagstukken die leven in onze regio, zoals kringlooplandbouw, de energietransitie en burgerparticipatie. We onderzoeken, adviseren, organiseren, schrijven en verbinden. ANNE heeft een goede band met EMMA. Daar zijn broers en zussen voor. Dat maakt ons groter, diverser en luider als het moet. Met elkaar weten we meer, kunnen we slagkracht bundelen, en robuuste uitvoeringsteams op poten zetten. Bijvoorbeeld om diepgravende analyses te maken van (online) netwerken, stakeholders en hun (discursieve) speelveld. Of om met wetenschappelijk beleidsonderzoek issues te doorgronden, te evalueren en te vertalen naar de praktijk van lokaal of regionaal bestuur. Om concepten voor dialoog en participatie te ontwerpen en uit te voeren. ANNE is graag op straat, kijkt rond, legt contact en regelt wat er gedaan moet worden. Samen met EMMA zo nodig, en anders op eigen kracht.